2015-05-21

Zespół Placówek Oświatowych

 

 
Ulica i numer:
ul. Torowa 7
Opole
opolskie
Polska
45-073

Adres email:

www.zpo.opole.pl

sekretariat@zpo.opole.pl

Telefon: 77 423 16 75
Faks: 77 423 16 77

Informacje:

NIP: 7542842420
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Dział kadr - tel. 77 423 16 75 wew. 25 / e-mail: kadry@zpo.opole.pl
Referat techniczny - tel. 77 423 16 75 wew. 26 / e-mail: referat.tech@zpo.opole.pl
Dział księgowości - tel. 77 423 16 75 wew. 49 / e-mail: ksiegowosc@zpo.opole.pl

 
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Torowa 7
45-073 Opole
tel. 77 4231675
tel./fax 77 4231677
sekretariat@zpo.opole.pl
NIP: 7542842420
 

Bursa
ul. Torowa 7
45-073 Opole
tel. 77 4542855
tel./fax 77 4531178
bursa@zpo.opole.pl
NIP: 7542842420

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Niezapominajka"

ul. Torowa 7
45-073 Opole
tel. 77 4542855
tel./fax 77 4531178
ssm@zpo.opole.pl
NIP: 7542842420

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się