2015-05-13

kierownictwo

Dyrektor ZPO w Opolu: mgr Urszula Kowalczyk

Wicedyrektor ds. pedagogicznych: mgr inż. Dariusz Kulita

Wicedyrektor ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych: mgr Danuta Nowak

Z-ca dyrektora ds. technicznych: inż. Zbigniew Skrocki

Z-ca dyrektora ds. współpracy z pracodawcami mgr inż. Alojzy Drewniak

Główna księgowa: Bogumiła Zaborowska